บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อ  ปี พ.ศ.2551จากเจตนารมณ์ที่ต้องการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพเหมาะกับกลุ่มผิวบอบบางระคายเคืองง่าย ใช้ได้ผลดีให้กับผู้บริโภคได้รับการรับรอง   มีเลขที่จดแจ้งจากองค์การอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง และมีการนำเข้าสารสกัดชั้นยอดและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงในการผลิต ทั้งจากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการส่งเสริมบุคลากรของบริษัทให้ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ อาทิ  ทุน AOTS  ฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล โดยการสนับสนุนจาก รัฐบาลญี่ปุ่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองการใช้งานที่เกิดประสิทธิภาพ ตรงใจผู้บริโภค และมีการพัฒนาสินค้าให้เทียบเท่าหรือดีกว่าประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีอยู่ตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด   ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ  คือ  ผลิตภัณฑ์ปลอดสารปรุงแต่งประเภทออแกนิกที่ให้ผลรวดเร็วแต่ไร้สารตกค้างที่เป็นอันตรายเป็นมิตรกับผิวและสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ยังต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ “ ใหม่ ” ทันสมัย  ทั้งส่วนผสม  วิธีใช้งาน  และเทคโนโลยีการผลิตด้วย  ปัจจุบันบริษัทได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ทุนวิจัยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ คณะเภสัช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,รางวัลผู้ประกอบการส่งออกที่มีศักยภาพดีเด่น (TTM Award) จาก กรมส่งเสริมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, รางวัล  7 Innovation นวัตกรรมยอดเยี่ยม ประเภทเศรษฐกิจ จากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 11 องค์กร ซึ่งเป้าหมายของบริษัท คือ การทำให้คนไทยเข้าถึงการมีสุขภาพผิวที่ดี มีความรู้ในการดูแลผิว ของตนเอง โดยมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่สามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อ ผลประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวดังนี้
 

1.กรณี ที่มีการสอบถาม สั่งซื้อสินค้า และแจ้งข้อมูลส่วนตัวภายในเว็บบอร์ดของบริษัท ซึ่งแสดงให้ปรากฏต่อหน้าสาธารณชน เช่น ชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ เลขที่บัญชีที่ใช้โอน อีเมลส่วนตัว ฯลฯ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือลบข้อมูลบางส่วนเหล่านี้ออกจากหน้าเว็บบอร์ด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า และเป็นการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือกลุ่มมิจฉาชีพในการติดต่อแอบอ้างกลับ ไป แต่บริษัทจะบันทึกข้อมูลของท่านไว้ในฐานข้อมูลบริษัทซึ่งเป็นการบันทึกจาก โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ติดต่อกลับในการให้บริการลูกค้า และมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สนใจสอบถามผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการส่งข่าวสาร สิทธิพิเศษ และจัดทำโปรโมชั่นสะสมยอดต่อไป
 

2.บริษัทฯ ไม่มีนโยบายโทรศัพท์ อีเมล หรือส่งข้อความอัตโนมัติ sms เข้าไปรบกวนลูกค้า ยกเว้นกรณีที่จำเป็นหรือกรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงศ์ไว้ก่อนล่วงหน้าให้ ติดต่อกลับ เช่น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อในกรณีที่อาจมีข้อมูลไม่ ชัดเจน ขาดบ้านเลขที่ แขวง หมู่ซอย หรือยอดการโอนเงินไม่สอดคล้องกับสินค้าที่สั่งซื้อ ซึ่งอาจส่งผลต่อความล่าช้าในบริการได้
 

3.บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่หน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นทราบ การบันทึกอีเมล ข้อความ ชื่อ ที่อยู่ต่างๆของท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสั่งซื้อและบริการของบริษัท เท่านั้น
 

4.กรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ บันทึกข้อมูลใดๆ ไว้ หรือ ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน / ต้องการทราบยอดสะสมการสั่งซื้อหรือโปรโมชั่นใด กรุณาติดต่อกลับ fujicream@hotmail.com หรือโทร 02-868-8668 เพื่อแจ้งความประสงค์ได้ทันที
 

กรณีที่เกิดปัญหาในสินค้าและบริการ 

1.สอบถามปัญหาการใช้งาน ติดตามการส่งสินค้า สามารถติดต่อกลับยังบริษัทได้ที่สายด่วน 24 ช.ม.ที่สายด่วนฟูจิครีม 089-050-3999
 

2.รอบการจัดส่งสินค้าทุกวันทำการของไปรษณีย์ไทย รอบเช้า 11.00 น. และ บ่าย 16.30 น. ซึ่ง ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าที่สั่งจะถึงมืออย่างรวดเร็วตรงเวลา โดยสินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไทย ด้วยระบบลงทะเบียนกันหาย(กรณีสินค้ามูลค่าไม่ถึง 1,000 บ.) และระบบด่วนพิเศษ EMS (กรณีสินค้ามีมูลค่าเกิน 1,000 บ.) จะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน

กรณีที่สั่งซื้อสินค้าราคาปลีกเกิน 5,000 บาทจัดส่งทางแมสเซนเจอร์ภายใน 2 ช.ม.ในวันนั้น
ทั้งนี้ สินค้านำส่งตามรอบทันทีวันต่อวันหลังจาก

1.บริษัทฯ ได้รับยอดการโอน และได้รับข้อมูลการจัดส่งจากท่านเรียบร้อยแล้วทางเมล / โทรศัพท์/ โทรสาร / facebook / เว็บบอร์ด สามารถติดต่อสอบถามระบบได้ตลอดทั้งทางเว็บไซต์และโทรศัพท์
 

2.กรณี สินค้าสูญหายหรือชำรุดระหว่างการขนส่งโดยมิใช่ความผิดของลูกค้า บริษัทฯมีนโยบายนำส่งให้ใหม่ทันที โดยลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบสินค้าและค่าขนส่งใดๆทั้งสิ้น
 

3.ผลิตภัณฑ์ ทุกชนิดของบริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัดผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวง สาธารณสุข อย.ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือเว็บไซต์

และ สำหรับท่านที่ต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ผ่านการรับรองจาก อ.ย. แล้วหรือไม่ ทางกองควบคุมอาหาร และยา หรือ อย. ก็ได้มีบริการสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากความกังวลความปลอดภัยของผู้บริโภค โดย อย. รับตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยมีจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญรับผิดชอบ ในขั้นตอนนี้ หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ทาง อย. ก็จะออกหมายเลขรับรองให้ ทีนี้ผู้บริโภคที่ข้องใจก็สามารถตรวจสอบจากหมายเลข อย.ได้เพื่อความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ค่ะ โดยเข้าไปที่...

http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx

 

วิธีการตรวจสอบ

1. คลิ๊กเลือกประเภท "เครื่องสำอาง"

2. ใส่ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการตรวจสอบ เช่น พิมพ์คำว่า fuji แล้วกดค้นหา

 

 

3. รายชื่อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เครื่องสำอางที่คุณพิมพ์เข้าไปก็จะถูกแสดงออกมาดังภาพ

4. นอกจากนี้ ยังสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์แต่ล่ะตัวได้โดยคลิ๊ก "ดูข้อมูล" ทางด้านขวามือ

 

 

ด้วย ความมุ่งมั่นในการให้บริการของ อย. บวกกับความตั้งใจ และร่วมมือของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้บริโภคก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดีๆ มีคุณภาพให้ใช้ในการดูแลรักษาผิวพรรณ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของตัวผู้บริโภคเองแล้วว่า จะใส่ใจศึกษาข้อมูลเพื่อดูแลตัวเองแค่ไหน


ทางบริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ แบรนด์ฟูจิ โดยถือลิขสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการยืนยันว่าบริษัทมีตัวตนจริง มีการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย เชื่อถือได้

 

image
นอกจาก นี้ทางบริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัดได้รับเกียรติ และได้รับความไว้วางใจจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาเป็นที่ปรึกษาของทางฟูจิครีม ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทฟูจิครีมดอทคอม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการ ศึกษา น.บ. ( เกียรตินิยมอันดับ2 ) ม.ธรรมศาสตร์
ร.บ. ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , น.บ.ท.
น.ม. ( กฎหมายเอกชนและธุรกิจ) ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์มหาบัณฑิตด้านกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ ม.อิสแองเกลียร์ ประเทศอังกฤษ
บริษัท ฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้ แบรนด์ฟูจิ โดยถือลิขสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือ ผ่านสำนักงานใหญ่ของบริษัทเอง ดังนั้น เพื่อความสะดวกของท่านผู้ที่สนใจ ทางเราจึง มีบริการข้อมูลต่างๆทางเว็บไซด์ ที่ท่านจะได้รับความสะดวกมากที่สุด และต้องถูกต้องตามหลักกฎหมาย

ดังนั้นเว็บไซด์ของเราจึงได้ขอรับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องทางกฎหมายและได้รับ อนุญาตให้ดำเนินธุรกิจทางเว็บไซด์ได้

ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฟูจิครีมดอทคอมมีบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีทางไปรษณีย์ และจะจัดส่งเป็น EMS ในกรณีที่สั่งสินค้ามีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้